28 de juny 2010

Història de la Maçoneria
Una de les llegendes més importants de la Francmaçoneria atribueix Hiram Abif, mític arquitecte del Temple de Salomó a Jerusalem, la fundació de l'ordre maçònica. Alguns textos remunten l'origen de la maçoneria a èpoques encara més antigues, arribant a considerar com|com afundadors a diferents figures bíbliques comTubalcaín, Cabàs, Noé o el mateixíssim Adán. Més realistes, però encara en l'àmbit del mític o del pseudohistòric, diversos autors han atribuït aquest origen als constructors de les piràmides a l'antic Egipte, als Collegia Fabrorum romans, a l'ordre dels Templaris, la dels Rosacruces o als humanistes del Renaixement.


És comunament acceptat que la Francmaçoneria moderna procedeix dels gremis de constructors medievals de castells i catedrals que van evolucionar cap a comunitats de tipus especulatiu i intel·lectual, conservant part dels seus antics ritus i símbols. Aquest procés, que va poder iniciar-se en diferents moments i llocs, va culminar a començaments del segle XVIII