28 de juny 2010

R.·. L.·. Gallard de Josà Núm. 118La R.·. L.·. Gallard de Josà Núm. 118, a l'Orient de Tortosa fou Consagrada el dia 30 de Juny de 6001 (V.·. L.·.), rebent de la Gran Lògia d'Espanya la carta patent Número 118, signada pel M.·. R.·. G.·. M.·. Tomás Sarobe Piñero i adornada amb el Gran Segell.

La R.·. L.·. Gallard de Josà pertany a la Obediència de la Gran Lògia Provicial de Catalunya, integrada a la Gran Lògia d'Espanya. Formant part de la Maçoneria Regular els seus treballs es realitzen d'acord al Ritu Escocés Antic i Acceptat.

Si esteu interessat en rebre informació sobre els treballs d'aquesta Respectable Llotja us podeu posar en contacte amb nosaltres per mitjà del correu electrònic